> за нас > хората

хората

„И тъй, по плодовете им ще ги познаете.“

Нoвий Завет на Господа Нашего Иисуса Христа
От Матея Свето Евангелие
Глава 7