> за нас > Добро > bah

bah

Абревиатурата bah освен част от популярна сред българското население фраза означава и Book and Adventures House. Също като Skynomad Къщата е и бизнес-предприятие, и забавление сред природата и начин на живот и осмисляне на света за Васко, Теди, Макаров и още неколцина човека, които са с единия крак извън Матрицата.

 

Освен чисто комерсиални ангажименти, им причинихме: лого, фотокореспонденция и още дузина неприятни усещания :)