> за нас > Добро

Добро

Ти си длъжен да създаваш Доброто от Зло,
защото няма от какво друго да го направиш.

   Робърт Пен Уорън

 

Това е единствената страница в този сайт, която започва с главна буква в менюто. Обяснението е дадено в книгата K-PAX (линк за по-мързеливите). Модерно е напоследък да се говори за "социална отговорност на бизнеса". Преди доста години е било норма да се говори за "морална отговорност на човека" от амвона в църквата.

 

А всъщност става дума за едно - че трябва да се прави добро. Това е начина да си полезен. Това е начина да се осмисли един живот и едно дело. Ако приемем, че има правота в тези думи:

 

И всякоя възраст, класа, пол, занятье
зимаше участье в това предприятье;
богатий с парите, сюрмахът с трудът,
момите с иглата, учений с умът...

   Иван Вазов, Епопея на забравените, "Левски"

 

то тогава нашият начин да сме полезни е графичния дизайн. Целият този сайт е създаден, за да улесни и развие нашия "бизнес". Единствено в тази страница няма бизнес. Доволни сме, когато пряката ни работа се цени и заплаща добре - това е белег и резултат на високия ни професионализъм. Но в тази страница са изредени проекти и дейности, които сме правили защото "Ти си длъжен да създаваш Доброто".

 

Всеки от тези проекти е отделна приказка. Да разгърнем страниците.