> стандарти > полезно > договор

договор

Предварителен и по подразбиране "договор". Кавичките ще бъдат махнати едва когато той се изпълни със съдържание до последния член и параграф.

 

Общи положения

 

1. Основен принцип в работата на Студиото е добруването на Клиента ни и повишаване на неговата конкурентноспособност.

 

2. Взаимоотношенията между Студиото и Клиента се градят на основата на партньорството, взаимното уважение и желание за постигане на добър резултат.

 

3. Ако не е уговорено друго, всички проекти, създадени от Студиото, са собственост на Студиото. След заплащането на одобрения вариант Клиента получава права над избрания от него проект.

 

4. Ако не е изрично уговорено друго, Клиентът заплаща цената за конкретния проект и получава правото и необходимите файлове да тиражира проекта според първоначалното си задание и намерение. Клиентът не получава изключителните авторски права, освен ако изрично не ги откупи.

 

5. Ако не е уговорено друго, Студиото има право да публикува в портфолиото си реализираните проекти, които създава за Клиента. Също така има право да ги ползва за реклама и популяризация на дейността си под каквато и да е форма и начин на възпроизвеждане.

 

Конфиденциалност

 

6. Ако не е уговорено друго, Студиото има право да публикува проектите, които създава, по начин, който не нарушава търговската тайна на Клиента: т.е. - едва след тиражирането им или постигане на стратегическо предимство на Клиента пред конкуренцията си.

 

7. Студиото не споделя информация, получена от Клиента, с неупълномощени от Клиента лица.

 

Благинки

 

8. Студиото желае развитието на Клиента си, затова след предварителна договорка е възможно да вземем участие в проект на Клиента, без да търсим заплащане в кратък срок.