> стандарти

стандарти

Към клиентите ни - бъдещи и настоящи. Молим ви, отделете 15 минути и прочетете внимателно този раздел и подстраниците му. Те са създадени за вас! За начало: три лесни начина да се намалят разходите за дизайн и да се ускори работата:

 

1. Знайте какво искате

Когато знаете точно какво ви трябва, тогава дизайнерът работи по-бързо и по-качествено.

 

2. Ползвайте адаптации

За дадена гама продукти или кампания ползвайте базов дизайн, който да служи за основа на всички останали позиции от кампанията. Цената на базовия дизайн е по-голяма, но цената на отделния продукт е чувствително по-малка, съответно – и крайната цена, която ще заплатите е по-малка.

 

3. Реагирайте навреме

Когато клиентът е ангажиран в проекта си, когато връща коментари бързо и заплаща сметките си без закъснение това му гарантира по-ниски цени и по-мотивирана работа по проектите му.

 

Повече за това какво очакваме от клиентите си и какво могат да очакват от нас вижте на страницата Път на проекта или свалете директно: PDF, 80 KB