> портфолио > корпоративна идентичност > търговска марка лактима балкан

Лактима Балкан

Facility Manager logotype & CI design

Търговска марка Лактима Балкан 

Дизайн на търговска марка и серия опаковки
клиент: Лактима АД
завършен: март 2009