> портфолио > корпоративна идентичност > makprogres

Makprogres

Логотип на Макпрогрес

Дизайн на логотип и акцидентни материали
клиент: Макпрогрес д.о.о.
завършен: май 2005