> портфолио > корпоративна идентичност > facility manager

Facility Manager

Facility Manager logotype & CI design

 Facility Manager Logotype & CA design

Дизайн на логотип и фирмен стил
клиент: Faciliti Manager Ltd.
завършен: юли 2009

 

Веднага след разработката на запазения знак и логотипа, проектът продължи с дизайн на базов комплект от акцидентни материали, фирмен стил в работното облекло, интернет сайт и рекламни материали: най-необходимото за стартиране на един нов бизнес.