> портфолио > корпоративна идентичност > comac medical > презентационна дипляна

Презентационна дипляна

Дизайн дипляна за кратка презентация
клиент: Comac Medical
завършен: февруари 2004