> портфолио > корпоративна идентичност > comac medical

Comac Medical

Логотип, корпоративна идентичност и акцидентни материали Comac Medical

Дизайн на логотип и акцидентни материали
клиент: Comac Medical Ltd.
завършен: февруари 2004